Niech każdy poczuje się ciepło.

O nas

Fundacja Stop Ubóstwu Energetycznemu (w skrócie Fundacja Stuben) powstała w sierpniu 2016 r. 

Celem Fundacji jest pomoc wszystkim tym, których dotyka problem ubóstwa energetycznego, tzn. tym których wydatki na gaz, energię elektryczną i ciepłą wodę stanowią na tyle istotną część budżetów domowych, że nie są w stanie na bieżąco ich regulować lub ich opłacanie powoduje konieczność rezygnacji z innych, istotnych dla życia rodzinnego wydatków.


Pomoc realizujemy poprzez:

  • reprezentowanie osób objętych opieką Fundacji przed podmiotami działającymi na rynku energii oraz urzędami nadzorującymi działania na tych rynkach,
  • pozyskiwanie energii dla osób objętych opieką Fundacji po jak najniższych cenach,
  • opracowywanie i promowanie rozwiązań na rynku energii charakteryzujących się obniżaniem kosztów dostaw energii,
  • promowanie sprzedawców energii oraz producentów i dostawców urządzeń wspierających ograniczanie zjawiska ubóstwa energetycznego,
  • promowanie i organizowanie działań zwiększających efektywność energetyczną gospodarstw domowych,
  • prowadzenie szkoleń oraz opracowywanie materiałów dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej oraz ekonomicznej,
  • współpracę z innymi podmiotami umożliwiającymi realizację celów statutowych Fundacji,
  • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  • prowadzenie działalności lobbingowej dotyczącej zmian przepisów prawnych związanych z celami statutowymi Fundacji,
  • w miarę możliwości fundowanie części lub całości dostaw gazu lub energii elektrycznej oraz działań modernizacyjnych lub remontowych zwiększających efektywność energetyczną, zwłaszcza najbiedniejszym rodzinom wielodzietnym.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja Stop Ubóstwu Energetycznemu

ul. Sienna 27/2

80-705 Gdańsk

kontakt@stuben.pl