Niech każdy poczuje się ciepło.

Projekty

Fundacja Stop Ubóstwu Energetycznemu zbiera fundusze na zapewnienie dostaw gazu na cele grzewcze, przygotowania ciepłej wody użytkowej 
i przygotowania posiłków dla gospodarstw domowych dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego, osób wykluczonych oraz dla instytucji zajmujących się działnością pomocową dla najuboższych, którym to instytucjom wysokie koszty dostaw gazu utrudniają wypełnianie ich misji, np. dla domów dziecka, hospicjów, itp.

Fundacja prowadzi rozmowy z operatorami systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego, w celu znalezienia takich rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć koszty transportu gazu sieciami dystrybucyjnymi dla najuboższych. Prowadzone są również konsultacje z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w kierunku znalezienia właściwych rozwiązań formalno-prawnych, które pozwolą na zwiększenie mozliwości pomocy dla tych osób.

Standardowy koszt zakupu gazu ziemnego na ogrzanie mieszkania, przygotowanie ciepłej wody oraz dla przygotowania posiłków to około 15 zł dziennie. 

Każda wpłata, nawet najmniejsza, przyczyni się do ogrzania czyjegoś życia.

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Fundacji. W tytule prosimy podać zapis: "Wpłata na działalność statutową Fundacji - pomagamy ogrzać każde mieszkanie".

Nr rachunku bankowego: mBank 63 1140 2004 0000 3802 7639 6360

Fundacja Stop Ubóstwu Energetycznemu

ul. Sienna 27/2

80-705 Gdańsk

kontakt@stuben.pl